bàn làm việc có kệ sách gỗ thông Newzealand

bàn làm việc có kệ sách
Kích thước: dài 120cm x 55cm x cao 76cm/180cm
Nguyên liệu: gỗ thông Newzealand