Tủ để cạnh giường gỗ walnut 2 ngăn kéo

Tủ để cạnh giường gỗ walnut 2 ngăn kéo
Nguyên liệu: Gỗ walnut
Có sẵn các mẫu giường đi chung bộ với sản phẩm này